GVR (HOSE): Tập đoàn CN Cao su VN

21/01/2022

32.40

-0.10 (-0.31%)

K.L: 167,100

KLCP lưu hành: 6,225,399

KL TB 20 phiên: 6,463,405

EPS cơ bản (1000đ): 1.218

P/B: 1.35

P/E: 26.61Opening soon!