GTN (HOSE): GTNFOODS

21/01/2022

18.45

-0.15 (-0.81%)

K.L: 33,160

KLCP lưu hành: 927,467,947

KL TB 20 phiên: 796,130

EPS cơ bản (1000đ): 0.434

P/B: 3.70

P/E: 42.56Opening soon!