GSP (HOSE): Gas Shipping

21/01/2022

14.15

-0.45 (-3.08%)

K.L: 14,340

KLCP lưu hành: 1,060,000

KL TB 20 phiên: 226,025

EPS cơ bản (1000đ): 1.716

P/B: 1.19

P/E: 8.24Opening soon!