GKM (HNX): Khang Minh Group

26/01/2022

51.90

0.20 (0.39%)

K.L: 419,200

KLCP lưu hành: 28,562,000

KL TB 20 phiên: 404,099

EPS cơ bản (1000đ): 0.953

P/B: 3.78

P/E: 54.48Opening soon!