GIC (HNX): ĐT Dịch vụ và PT Xanh

18/01/2022

22.40

0.00 (0.00%)

K.L: 12,200

KLCP lưu hành: 9,000,000

KL TB 20 phiên: 57,920

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.67

P/E: -Opening soon!