GDW (HNX): Cấp nước Gia Định

21/01/2022

28.00

1.80 (6.87%)

K.L: 100

KLCP lưu hành: 33,090,820

KL TB 20 phiên: 680

EPS cơ bản (1000đ): 2.181

P/B: 0.76

P/E: 12.84Opening soon!