GDT (HOSE): Gỗ Đức Thành

21/01/2022

52.50

-0.40 (-0.76%)

K.L: 2,110

KLCP lưu hành: 12,120,000

KL TB 20 phiên: 110,630

EPS cơ bản (1000đ): 4.938

P/B: 2.76

P/E: 10.63Opening soon!