FTS (HOSE): Chứng khoán FPT

26/01/2022

45.30

-1.30 (-2.79%)

K.L: 11,370

KLCP lưu hành: 14,400,000

KL TB 20 phiên: 1,035,310

EPS cơ bản (1000đ): 3.126

P/B: 10.48

P/E: 14.49Opening soon!