FMC (HOSE): Thực phẩm Sao Ta

18/01/2022

49.05

0.05 (0.10%)

K.L: 7,160

KLCP lưu hành: 18,419,884

KL TB 20 phiên: 636,905

EPS cơ bản (1000đ): 4.223

P/B: 1.06

P/E: 11.61Opening soon!