FLC (HOSE): Tập đoàn FLC

18/01/2022

13.95

-1.05 (-7.00%)

K.L: 38,110

KLCP lưu hành: 51,007,670

KL TB 20 phiên: 16,659,020

EPS cơ bản (1000đ): 1.748

P/B: 0.67

P/E: 7.98Opening soon!