FID (HNX): Đầu tư và PT doanh nghiệp VN

26/01/2022

6.50

-0.20 (-2.99%)

K.L: 187,200

KLCP lưu hành: 27,039,864

KL TB 20 phiên: 174,537

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.48

P/E: -Opening soon!