FCN (HOSE): FECON CORP

26/01/2022

22.85

-1.70 (-6.92%)

K.L: 632,220

KLCP lưu hành: 25,513,800

KL TB 20 phiên: 3,569,695

EPS cơ bản (1000đ): 0.991

P/B: 8.74

P/E: 23.06Opening soon!