FCM (HOSE): Khoáng sản FECON

21/01/2022

10.25

-0.15 (-1.44%)

K.L: 47,420

KLCP lưu hành: 124,428,432

KL TB 20 phiên: 30,420

EPS cơ bản (1000đ): 0.395

P/B: 0.57

P/E: 25.95Opening soon!