EVG (HOSE): Tập đoàn Everland

18/01/2022

12.65

-0.90 (-6.64%)

K.L: 21,300

KLCP lưu hành: 60,000,400

KL TB 20 phiên: 842,440

EPS cơ bản (1000đ): 0.270

P/B: 0.89

P/E: 46.81Opening soon!