EBS (HNX): Sách Giáo dục Hà Nội

21/01/2022

11.00

0.00 (0.00%)

K.L: 500

KLCP lưu hành: 1,760,000

KL TB 20 phiên: 3,093

EPS cơ bản (1000đ): 0.922

P/B: 0.57

P/E: 11.94Opening soon!