DZM (HNX): Cơ điện Dzĩ An

21/01/2022

9.90

0.40 (4.21%)

K.L: 1,800

KLCP lưu hành: 5,395,985

KL TB 20 phiên: 13,654

EPS cơ bản (1000đ): -0.991

P/B: 1.00

P/E: -9.99Opening soon!