DXP (HNX): Cảng Đoạn Xá

26/01/2022

17.30

-0.10 (-0.57%)

K.L: 68,100

KLCP lưu hành: 25,987,027

KL TB 20 phiên: 829,475

EPS cơ bản (1000đ): 2.205

P/B: 0.95

P/E: 7.85Opening soon!