DXG (HOSE): Địa ốc Đất Xanh

18/01/2022

29.95

-2.25 (-6.99%)

K.L: 886,940

KLCP lưu hành: 518,472,441

KL TB 20 phiên: 6,660,570

EPS cơ bản (1000đ): 0.061

P/B: 2.33

P/E: 491.10Opening soon!