DVG (HNX): Tập đoàn Sơn Đại Việt

21/01/2022

20.00

0.10 (0.50%)

K.L: 14,000

KLCP lưu hành: 28,000,000

KL TB 20 phiên: 85,354

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.27

P/E: -Opening soon!