DTL (HOSE): Đại Thiên Lộc

26/01/2022

48.50

0.00 (0.00%)

K.L: 70

KLCP lưu hành: 61,435,604

KL TB 20 phiên: 4,180

EPS cơ bản (1000đ): 1.607

P/B: 2.91

P/E: 30.18Opening soon!