DTD (HNX): Đầu tư Phát triển Thành Đạt

21/01/2022

45.50

-0.90 (-1.94%)

K.L: 151,100

KLCP lưu hành: 27,495,553

KL TB 20 phiên: 361,057

EPS cơ bản (1000đ): 4.814

P/B: 2.65

P/E: 9.45Opening soon!