DST (HNX): Đầu tư Sao Thăng Long

21/01/2022

12.70

0.10 (0.79%)

K.L: 524,100

KLCP lưu hành: 32,300,000

KL TB 20 phiên: 862,858

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 1.28

P/E: -Opening soon!