DSN (HOSE): Công viên nước Đầm Sen

21/01/2022

47.80

0.10 (0.21%)

K.L: 60

KLCP lưu hành: 12,083,009

KL TB 20 phiên: 9,280

EPS cơ bản (1000đ): 3.086

P/B: 3.64

P/E: 15.49Opening soon!