DS3 (HNX): Quản lý Đường sông số 3

26/01/2022

8.30

-0.20 (-2.35%)

K.L: 32,900

KLCP lưu hành: 10,669,730

KL TB 20 phiên: 53,175

EPS cơ bản (1000đ): 0.682

P/B: 0.77

P/E: 12.17Opening soon!