DRL (HOSE): Thủy điện - Điện lực 3

18/01/2022

65.00

-1.00 (-1.52%)

K.L: 50

KLCP lưu hành: 9,500,000

KL TB 20 phiên: 965

EPS cơ bản (1000đ): 6.403

P/B: 4.74

P/E: 10.15Opening soon!