DRH (HOSE): DRH Holdings

18/01/2022

25.90

-1.90 (-6.83%)

K.L: 12,870

KLCP lưu hành: 60,358,530

KL TB 20 phiên: 1,147,590

EPS cơ bản (1000đ): 0.760

P/B: 1.83

P/E: 34.09Opening soon!