DPR (HOSE): Cao su Đồng Phú

21/01/2022

68.00

1.70 (2.56%)

K.L: 20,400

KLCP lưu hành: 40,124,790

KL TB 20 phiên: 181,190

EPS cơ bản (1000đ): 4.871

P/B: 1.50

P/E: 13.96Opening soon!