DPM (HOSE): Đạm Phú Mỹ

21/01/2022

42.80

-0.45 (-1.04%)

K.L: 213,630

KLCP lưu hành: 391,334,260

KL TB 20 phiên: 6,997,500

EPS cơ bản (1000đ): 1.940

P/B: 2.10

P/E: 22.07Opening soon!