DPG (HOSE): Đạt Phương

18/01/2022

67.90

-5.10 (-6.99%)

K.L: 73,470

KLCP lưu hành: 43,545,643

KL TB 20 phiên: 1,307,155

EPS cơ bản (1000đ): 5.825

P/B: 2.68

P/E: 11.66Opening soon!