DPC (HNX): Nhựa Đà Nẵng

18/01/2022

25.00

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 2,237,280

KL TB 20 phiên: 601

EPS cơ bản (1000đ): 3.426

P/B: 1.14

P/E: 7.30Opening soon!