DP3 (HNX): Dược Phẩm TW3

21/01/2022

110.90

2.90 (2.69%)

K.L: 300

KLCP lưu hành: 8,600,000

KL TB 20 phiên: 1,262

EPS cơ bản (1000đ): 12.690

P/B: 2.62

P/E: 8.74Opening soon!