DNP (HNX): Nhựa Đồng Nai

26/02/2021

21.50

-0.10 (-0.46%)

K.L: 54,900

KLCP lưu hành: 101,257,102

KL TB 20 phiên: 17,660

EPS cơ bản (1000đ): 0.122

P/B: 1.74

P/E: 176.30Opening soon!