DNP (HNX): Nhựa Đồng Nai

27/05/2022

20.10

-0.90 (-4.29%)

K.L: 12,200

KLCP lưu hành: 103,543,591

KL TB 20 phiên: 5,219

EPS cơ bản (1000đ): 0.087

P/B: 1.64

P/E: 230.82Opening soon!