DNC (HNX): Điện nước Hải Phòng

21/01/2022

61.00

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 5,137,850

KL TB 20 phiên: 1,275

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 4.56

P/E: -Opening soon!