DMC (HOSE): Dược phẩm DOMESCO

18/01/2022

52.70

-0.30 (-0.57%)

K.L: 800

KLCP lưu hành: 34,727,742

KL TB 20 phiên: 70,635

EPS cơ bản (1000đ): 4.647

P/B: 1.37

P/E: 11.34Opening soon!