DLG (HOSE): Đức Long Gia Lai

21/01/2022

7.47

0.48 (6.87%)

K.L: 454,810

KLCP lưu hành: 299,309,720

KL TB 20 phiên: 7,039,160

EPS cơ bản (1000đ): -2.790

P/B: 1.01

P/E: -2.68Opening soon!