DL1 (HNX): Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam

26/01/2022

10.60

-0.50 (-4.50%)

K.L: 921,500

KLCP lưu hành: 101,177,353

KL TB 20 phiên: 2,903,069

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.99

P/E: -Opening soon!