DHT (HNX): Dược phẩm Hà Tây

18/01/2022

42.10

-0.90 (-2.09%)

K.L: 7,200

KLCP lưu hành: 22,207,554

KL TB 20 phiên: 16,665

EPS cơ bản (1000đ): 3.669

P/B: 1.63

P/E: 11.47Opening soon!