DHM (HOSE): Khoáng sản Dương Hiếu

26/01/2022

11.30

-0.10 (-0.88%)

K.L: 26,780

KLCP lưu hành: 31,396,180

KL TB 20 phiên: 395,980

EPS cơ bản (1000đ): -1.573

P/B: 1.28

P/E: -7.18Opening soon!