DHC (HOSE): Đông Hải Bến Tre

21/01/2022

78.50

-1.90 (-2.36%)

K.L: 12,310

KLCP lưu hành: 55,995,783

KL TB 20 phiên: 485,485

EPS cơ bản (1000đ): 8.493

P/B: 3.02

P/E: 9.24Opening soon!