DGW (HOSE): Thế Giới Số

26/01/2022

101.60

6.60 (6.95%)

K.L: 65,800

KLCP lưu hành: 43,038,445

KL TB 20 phiên: 419,720

EPS cơ bản (1000đ): 7.322

P/B: 3.46

P/E: 13.88Opening soon!