DGC (HOSE): Hóa chất Đức Giang

21/01/2022

148.00

0.20 (0.14%)

K.L: 59,910

KLCP lưu hành: 171,081,243

KL TB 20 phiên: 1,261,080

EPS cơ bản (1000đ): 5.851

P/B: 6.11

P/E: 25.30Opening soon!