DDG (HNX): Đầu tư CN XNK Đông Dương

21/01/2022

32.40

0.20 (0.62%)

K.L: 191,300

KLCP lưu hành: 24,086,610

KL TB 20 phiên: 148,121

EPS cơ bản (1000đ): 0.902

P/B: 2.45

P/E: 35.90Opening soon!