DCM (HOSE): Đạm Cà Mau

21/01/2022

28.20

-0.75 (-2.59%)

K.L: 357,000

KLCP lưu hành: 529,400,000

KL TB 20 phiên: 6,638,920

EPS cơ bản (1000đ): 1.376

P/B: 2.32

P/E: 20.49Opening soon!