DCL (HOSE): Dược phẩm Cửu Long

21/01/2022

38.00

-0.20 (-0.52%)

K.L: 5,610

KLCP lưu hành: 56,836,284

KL TB 20 phiên: 597,665

EPS cơ bản (1000đ): 1.246

P/B: 2.37

P/E: 30.49Opening soon!