DC4 (HOSE): Xây dựng DIC Holdings

18/01/2022

28.25

-2.10 (-6.92%)

K.L: 19,530

KLCP lưu hành: 31,999,758

KL TB 20 phiên: 17,210

EPS cơ bản (1000đ): 0.942

P/B: 2.46

P/E: 29.98Opening soon!