DBT (HOSE): Dược phẩm Bến Tre

21/01/2022

14.10

0.25 (1.81%)

K.L: 3,340

KLCP lưu hành: 13,528,814

KL TB 20 phiên: 357,950

EPS cơ bản (1000đ): 0.384

P/B: 1.05

P/E: 36.75Opening soon!