DBD (HOSE): Dược - TB Y tế Bình Định

21/01/2022

50.20

-0.90 (-1.76%)

K.L: 3,850

KLCP lưu hành: 52,379,000

KL TB 20 phiên: 114,325

EPS cơ bản (1000đ): 3.051

P/B: 2.66

P/E: 16.45Opening soon!