DBC (HOSE): Tập đoàn DABACO

26/01/2022

73.30

-0.40 (-0.54%)

K.L: 88,980

KLCP lưu hành: 104,767,421

KL TB 20 phiên: 2,542,280

EPS cơ bản (1000đ): 13.521

P/B: 1.70

P/E: 5.42Opening soon!