DAH (HOSE): Tập đoàn Khách sạn Đông Á

26/01/2022

9.57

-0.34 (-3.43%)

K.L: 56,450

KLCP lưu hành: 34,200,000

KL TB 20 phiên: 1,713,860

EPS cơ bản (1000đ): -0.790

P/B: 1.00

P/E: -12.12Opening soon!