DAG (HOSE): TĐ Nhựa Đông Á

21/01/2022

11.25

0.70 (6.64%)

K.L: 40,440

KLCP lưu hành: 51,795,085

KL TB 20 phiên: 311,150

EPS cơ bản (1000đ): 0.227

P/B: 0.99

P/E: 49.66Opening soon!